Untitled-1

FOTOVOLTAIKA

Komplexné riešenia pre Vaše fotovoltaické elektrárne. Vypracovanie návrhu optimálneho zdroja energie pre Vašu spotrebu, s výpočtom návratnosti investície. Vypracovanie cenovej ponuky a vybavenie všetkých dokumentov, potrebných pre pripojenie k distribučnej sieti Realizácia inštalácie fotovolatickej elektrárne podľa vopred dohodnutých podmienok. Komplexné

Untitled-2

INTELIGENTNÁ INŠTALÁCIA

Výber najvhodnejšieho systému podľa Vašich krytérií, alebo projektovej dokumentácie Odborná montáž inteligentného systému Komplexné vyskúšanie zrealizovaného diela Odovzdanie zákazníkovi Záručný a pozáručný servis Samozrejme, že okrem inteligentných systémov sa venujeme aj klasickej inštalácii elektrických rozvodov. Klasická inštalácia elektrických rozvodov sa

Untitled-3

PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA

Na začiatku stála výzva, nasledovala snaha o úspešnú realizáciu a na konci bol spokojný zákazník. Spoločnosť sa venuje aj ďalšej svojej činnosti, akou je meranie a regulácia v energetike. Dokážeme zabezpečiť podľa projektovej dokumentácie montáž a oživenie riadiacich systémov, reléových

Čo je nové na Facebooku?

Novinky