Komplexné riešenia pre Vaše fotovoltaické elektrárne.

  • Vypracovanie návrhu optimálneho zdroja energie pre Vašu spotrebu, s výpočtom návratnosti investície.
  • Vypracovanie cenovej ponuky a vybavenie všetkých dokumentov, potrebných pre pripojenie k distribučnej sieti
  • Realizácia inštalácie fotovolatickej elektrárne podľa vopred dohodnutých podmienok.
  • Komplexné vyskúšanie a odovzdanie elektrárne.
  • Záručný a pozáručný servis na Vašej elektrárni, s dôrazom na prednostné vybavenie poruchy vzhľadom na straty, ktoré Vám nefunkčnosťou systému pri odstávke vznikajú.