Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverjenila na svojich stránkach podmienky podpory z projektu Zelená domácnostiam, prostredníctvom ktorého budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch.

Momentálne nie je možné požiadať o podporu formou poukážok, pretože prebieha prípravná fáza, v ktorej sa registrujú zariadenia podporované na inštaláciu. Zoznam registrovaných zariadení, môžeťe sledovať na stránkach zelenadomacnostiam tu.

Celý článok o plánovanej podpore pre fotovoltické panely si môžete prečítať tu a následne aj Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach  vo formáte pdf.

V podstate sú plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome nasledovné:

  • 1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
  • 1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

 Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

 
Zdroj: zelenadomacnostiam.sk
PODMIENKY podpory malého zdroja sú ZVEREJNENÉ!