Základné systémové prvky, ktoré sú potrebné ku každej projektovanej inteligentnej inštalácii iNELS sú tieto:

–          Centrálna jednotka /CU3-01/02M/

–          Napájací zdroj /PS3-100/

–          Oddeľovač zbernice / BPS3-01/02M/

Centrálna jednotka CU3-01M /CU3-02M/

Mozgom celého systému iNELS sú centrálne jednotky CU3-01M a CU3-02M. Tieto jednotky „sprostredkovávajú“ komunikáciu medzi užívateľským programovým prostredím, ovládačmi, jednotkami a aktormi pripojenými na zbernicu.
Na komunikáciu sa využívajú až dve vetvy zbernice CIB, pričom na každú zbernicu je možné pripojiť až 32 jednotiek iNELS3. Ďalšie jednotky je do systému možné pripojiť prostredníctvom rozširujúcich modulov MI3-02M, ktoré sa pripoja k CU3-01M(02M) pomocou systémovej zbernice EBM.
Rozdiel medzi jednotku CU3-02M a CU3-01M je ten, že CU3-02M je naviac vybavená RF modulom umožňujúcim bezdrôtovú komunikáciu s vybranými jednotkami zo systému iNELS RF Control.
Užívateľský projekt a dáta sú uložené na nonvolatilnej vnútornej pamäti a dáta sú teda zálohované i bez prítomnosti napájacieho napätia. Záloha reálneho času (RTC) po dobu 10 dní.
Možnosť nastavenia synchronizácie času cez NTP server.
Konektor RJ45 Ethernet portu sa nachádza na čelnom paneli jednotky, rýchlosť prenosu je 100 Mbps.
Pri CU3-01M (02M) je možné využiť i 4 bezpotenciálové vstupy pre pripojenie externých ovládačov (tlačítka, vypínače, senzory, detektory atď) a tiež 2 analógové vstupy 0÷30 V.
CU3-01M (02M) disponuje OLED displejom, ktorý zobrazuje aktuálny stav a nastavenie centrálnej jednotky CU3-01M (02M).
CU3-01M, CU3-02M v prevedení 6-MODUL sú určené pre montáž do rozvádzača na DIN lištu EN60715.

CU3-01M
Centrálna jednotka CU3-01M

 

 Napájací zdroj PS3-100

Je spínaný stabilizovaný napájací zdroj s celkovým výkonom 100 W a slúži k napájaniu centrálnych jednotiek a externých masterov v rámci zbernicovej elektroinštalácie iNELS.
Prostredníctvom oddeľovačov zbernice od napájacieho napätia BPS3-01M a BPS3-02M napája vetvy zbernice CIB, s ktorej sú potom napájané periférne jednotky iNELS.
Napájací zdroj PS3-100/iNELS má dve pevné výstupné napäťové úrovne 27,6 V DC a 12,2 V DC. Tieto výstupné napätia sú galvanicky oddelené od AC siete.
Zdroje napätia 27 V DC a 12 V DC majú spoločnú svorku GND.
PS3-100/iNELS je vybavený elektronickou ochranou proti skratu, prepätiu, výkonovému a teplotnému preťaženiu.
Pre funkciu UPS je potrebné inštaláciu dovybaviť zálohovacími batériami, ktoré sú po pripojení AC napájacieho napätia dobíjané zo zdroja 27,6V. Napájací zdroj dodáva výkon prioritne do systému iNELS a zvyšný výkon je využitý pre dobíjanie zálohovacích batérií. Pri úplne vybitých zálohovacích batériách sa tieto automaticky odpoja od záťaže. Maximálny nabíjací prúd zálohovacích batérií je plynule nastaviteľný. Zálohovacie batérie sú istené tavnou poistkou, ktorá plní funkciu ochrany proti skratu alebo prepólovaniu batérií.
Prevádzkové a poruchové stavy sú signalizované na čelnom paneli pomocou 6 LED diód.
PS3-100/iNELS v prevedení 6-MODUL je určený pre montáž do rozvádzača na DIN lištu EN60715.

PS3-100
Napájací zdroj PS3-100

 

Oddeľovač zbernice BPS3-01M /BPS3-02M/

Jednotky BPS3 slúžia k impedančnému oddeleniu zbernice CIB od zdroja napájacieho napätia.
Oddeľovače zbernice BPS3 sú vyžadované ku každej centrálnej jednotke typu CU3 a externému masteru MI3-02M.
BPS3-01M umožňuje pripojenie jednej vetvy zbernice CIB. BPS3-02M umožňuje pripojenie dvoch vetiev zbernice CIB /CIB1, CIB2/. Výstupy majú nadprúdovú a prepäťovú ochranou. Indikácia výstupného napätia výstupov zbernice CIB diódami LED.
BPS3-02M v prevedení 1-MODUL je určený pre montáž do rozvádzača na DIN lištu EN60715.

BPS3-02M
Oddeľovač BPS3-02M