KOMPONENTY iNELS

Na začiatku druhej polovice roku 2014 uviedla spoločnosť ELKO EP na trh nový modelový rad komponentov pod označením iNELS3. Jednotky prešli rôznymi vylepšeniami a inováciami oproti predošlému modelu iNELS2. Zároveň sa ukončila výroba staršieho radu iNELS2.

Zároveň bol uvedený nový návrhový software, ktorý dostal označenie IDM3. Tu došlo k zásadnému vylepšeniu, ktoré je vidno hneď na prvý pohľad. Okrem grafického rozhrania, ktoré umožňuje intuitívnu prácu s prvkami, došlo k doplneniu mnoho funkcií.

Jednotky iNELS sa členia podľa prevedenia určenia montáže na :

–          modulové /majú označenie za názvom “M“/ sú určené pre montáž do rozvádzača na DIN lištu

–          box prevedenie /majú označenie za názvom “B“/ sú určené pre montáž do inštalačnej krabice

V ďalšom texte sa budem viac venovať jednotkám s označením “M“, teda určené pre montáž do rozvádzača. Jednotky s označením “B“ majú rovnaké funkcie ako jednotky určené do rozvádzača, len sa líšia prevedením.

 

Intligentný /zbernicový/ elektroinštalačný systém pozostáva z troch hlavných súčastí:

Sú to ovládacie prvky, ktoré tvoria snímače (teploty, pohybu, tlaku, požiarne hlásiče, atď.), tlačidlá, vypínače, ale aj výsledky logickej kombinácie viacerých podmienok, ktoré sú pripojené na zbernicové vedenie s bezpečným malým napätím 27 DC SELV.

Snímače sa môžu na toto vedenie pripojiť buď priamo, alebo cez prevodníky. Každému senzoru je na zbernici priradená určitá funkcia pomocou naprogramovania.

Sú výkonové členy, ktoré prijímajú povely zo senzorov po dátovej zbernici a menia ich na spínacie, alebo ovládacie signály pre spotrebiče. Patria sem relé, stýkače, svietidlá, motory, vykurovacie telesá, ventilátory, klimatizačné jednotky a pod. Akčné členy sa môžu umiestniť buď priamo do rozvádzača (vo vyhotovení na DIN lištu), alebo v blízkosti spotrebiča (určené na montáž do inštalačnej krabice).

Tvoria infraštruktúru systému a zabezpečujú jeho základné funkcie. Všetky systémové prvky majú označenie CIB a možno ich zabudovať na montážnu lištu do rozvádzača. Patria sem napájače, montážne lišty, zbernice, väzbové členy, rozhrania a pod.