VSTUPNÉ JEDNOTKY

Jednotka binárnych vstupov IM3-140M /IM3-20B, IM3-40B, IM3-80B/

IM3-140M je jednotka binárnych vstupov určená pre pripojenie až 14 zariadení s bezpotenciálovým kontaktom (ako sú spínače, prepínače, tlačítka iných designov, detektory EZS a EPS a iné). Vstupy IN1 – IN7 sa dajú použiť aj ako vyvážené. Jednotka generuje napájacie napätie 12 V DC/150 mA pre napájanie externých detektorov EZS, takže je možné napájať PIR detektory, požiarne, plynové detektory a iné.. Je v prevedení 3-MODUL a je určený pre montáž do rozvádzača na DIN lištu EN60715.

IM3-20B je jednotka binárnych vstupov určená pre pripojení 2 zariadení s bezpotenciálovým kontaktom (ako sú spínače, prepínače, tlačítka iných designov, detektory EZS a EPS a iné). Jednotka generuje napájacie napätie 12 V DC/75 mA pre napájanie externých detektorov.

IM3-40B je jednotka binárnych vstupov určená pre pripojenie 4 zariadení s bezpotenciálovým kontaktom (ako sú spínače, prepínače, tlačítka iných designov, detektory EZS a EPS a iné). Jednotka generuje napájacie napätie 12 V DC/75 mA pre napájanie externých detektorov.

IM3-80B je jednotka binárnych vstupov určená pre pripojenie 2, 4 alebo 8 zariadení s bezpotenciálovým kontaktom (ako sú spínače, prepínače, tlačítka iných designov, detektory EZS a EPS a iné). Jednotka generuje napájacie napätie 12 V DC/75 mA pre napájanie externých detektorov.

Všetky vstupné jednotky je možné využiť pre čítanie impulzov z meračov energií s impulzným výstupom.

IM3-140M
Jednotka vstupov IM3-140M
Jednotka analógových vstupov TI3-60M /TI3-10B, TI3-40B/ – Teplotné vstupy

TI3-60M je jednotka určená pre pripojenie až šesť externých teplotných senzorov.
Jednotka je v prevedení 3-MODUL a je určený pre montáž do rozvádzača na DIN lištu EN60715.

TI3-10B je jednotka určená pre pripojenie jedného externého teplotného senzoru.
TI3-40B je jednotka určená pre pripojenie až štyroch externých teplotných senzorov.

Všetky jednotky sa používajú v prípadoch, kedy je nutné snímať teplotu, napr. podlaha / priestor, vnútorná / vonkajšia teplota, technologické zariadenia – kotolne, solárny ohrev a pod.

Všetky jednotky podporujú pripojenie nasledovných teplotných senzorov:

– TC/TZ – 2vodičové zapojenie
– Ni1000, Pt1000, Pt100 – 2vodičové a 3vodičové zapojenie

TI3-60M
Jednotka analógových vstupov TI3-60M

 

NÁSTENNÉ OVLÁDAČE

Dotykové ovládače WSB3-20 /WSB3-40/

Nástenné ovládače s krátko-cestným ovládaním rady WSB3 sú základným a najčastejšie používaným prvkom (ovládačom) v systému iNELS.
Vstavané mikrotlačítka s nízkym zdvihom ponúkajú elegantné a príjemné ovládanie.
Indikačná dvojfarebná LED v každej kolíske ovládača môže signalizovať stav ovládaného spotrebiča, ale tiež stav ľubovoľného senzoru alebo aktoru v systéme.
Ovládače sú dodávané ako dvojkanálové (WSB3-20), alebo štvorkanálové (WSB3-40).
Všetky varianty sú v rozmere základného modulu vypínača (94×94 mm) rady prístrojov LOGUS90 a dajú sa teda kombinovať do viac rámčekov s klasickými prístrojmi tejto rady.
Každý ovládač je vybavený integrovaným teplotným senzorom. Ďalej je vybavený dvoma analógovo-digitálnymi vstupmi (AIN/ DIN), ktoré je možné využiť pre pripojenie dvoch bezpotenciálových kontaktov, alebo jedného externého teplotného senzoru TC/TZ (napr. pre meranie teploty podlahy). Nie je možné použiť súčasne aj teplotný senzor, aj kontakty.
Výhodou oproti štandardným tlačítkam/vypínačom je úspora miesta, signalizácia stavu ľubovoľného výstupu systému, možnosť merať teplotu a tiež možnosť pripojenia externých tlačítok, alebo detektorov.
Každý kanál (tlačítko) môže ovládať ktorýkoľvek aktor (spotrebič) v systéme. Ďalej je tiež možné priradiť každému tlačítku rôznu funkciu alebo makro (zostavu funkcií). Teda je možné jedným tlačítkom ovládať niekoľko spotrebičov zároveň.

Každé tlačítko (kanál) môže mať napríklad pri ovládaní osvetlenia priradené ďalšie funkčné režimy:
a) Klasický vypínač:
– horné tlačítko zapnuté, spodné tlačítko vypnuté
b) Tlačítkový ovládač (impulzné relé):
– jedným stlačením zapnuté, druhým stlačením vypnuté
c) Stmievač:
– krátke stlačenia – zapnuté/vypnuté,
d) Časový spínač:
– po stlačení zapnuté, po nastavenom čase automaticky vypne
e) Nastavenie svetelných scén – napr. pre sledovanie TV :
– žalúzie zatiahnuť
– TV zapnúť
– hlavné svetlo 30% intenzity
– lampičky na stenách 50% intenzity

WSB3 sú designovo koncipované do rady prístrojov LOGUS90 a sú určené pre montáž do inštalačnej krabice.

WSB3-40
Tlačítko WSB3-40

PREVODNÍKY

Prevodník Analog – Digital  ADC3-40M

ADC3-40M je prevodník analógového signálu na digitálny a je vybavený 4 analógovými vstupmi a 2 teplotnými vstupmi. Slúžia k pripojeniu analógových snímačov generujúcich napäťový alebo prúdový signál.
Analógové vstupy majú rozlíšenie AD prevodníka 14 bitov a majú spoločnú svorku GND.

ADC3-40M je v prevedení 3-MODUL určený pre montáž do rozvádzača na DIN lištu EN60715.

ADC3-40M
Prevodník ADC3-40M
Prevodník Digital – Analog  DAC3-04M /DAC3-04B/

DAC3-04M je prevodník digitálneho signálu na analógový napäťový signál.
Prevodník generuje 4 analógové napäťové signály, ktoré podľa typu ovládaného zariadenia môžu byť regulované v rozsahu 0-10 V alebo 1-10 V. Používa sa pre reguláciu a riadenie zariadení, ktoré môžu byť týmto signálom ovládané (stmievateľné predradníky žiariviek, stmievače, termostatické hlavice, servopohony, prvky merania a regulácie a iné).

DAC3-40M v prevedení 3-MODUL je určený pre montáž do rozvádzača na DIN lištu EN60715.

DAC3-04M
Prevodník DAC3-04M