Na začiatku stála výzva, nasledovala snaha o úspešnú realizáciu a na konci bol spokojný zákazník. Spoločnosť sa venuje aj ďalšej svojej činnosti, akou je meranie a regulácia v energetike. Dokážeme zabezpečiť podľa projektovej dokumentácie montáž a oživenie riadiacich systémov, reléových automatík a ich náväznosti na meracie a regulačné obvody. Či už sa jedná o objekty v oblasti jadrovej energie /atómové elektrárne/, priemyselné haly, čerpacie stanice, ale aj obyčajné rodinné a bytové domy, všetky zákazky dokáže individuálne posúdiť, odborne zrealizovať a profesionálne odovzdať konečnému odberateľovi.

V prípade, že Vás náš porofil zaujal, neváhajte nás kontaktovať a po odbornej konzultácii Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.